SHU-I info

Bomb Bomb Bomb lyrics

3. října 2009 v 21:09 | 히나(Hina)
Song: Bomb Bomb Bomb
Artist: SHU-I

SHU-I we be coming SHU-I we be rocking
SHU-I we be jumping SHU-I we be dancing

Yeah let's get this party started rai
Yeah we gon' do this rai here uh uh let's go

Bomb Bomb Bomb (jump) 나를봐봐 예
Bomb Bomb Bomb (jump) 뛰어올라 예
Bomb Bomb Bomb (jump) 너에 몸이달아올라
Bomb Bomb Bomb (jump) 소리쳐봐 예
Bomb Bomb Bomb (jump) 뛰어올라 예
Bomb Bomb Bomb (jump) 나에 몸을 따라

Please Help Me lyrics

3. října 2009 v 20:39 | 히나(Hina)
I just can`t breath without you
the way you lookin at me
It was love at first sight
and I know it was true
Just wanna be your SHU-I

터질것 같아 떨리는 심장 이런 느낌 처음이야 oh baby
말로만 듣던 영화로 보던 그사랑에 빠졌나봐 Love Love Love

굳어진 표정 딱붙은 입술 너만 보면 바보가 돼 oh baby
널 앞에 두고 그 어떤 말도 전하지 못해 속이 타 난

날 구해줘 사랑에 빠진 날 날 구해줘 너에게 빠진 날 (Save me Save me)
I don`t know but I love you 뛰는 내 심장이 말을했어 (들리니)
날 구해줘 사랑에 빠진 날 날 구해줘 너에게 빠진 날 (Save me Save me)
오직 너의 사랑이 나를 마법에서 풀 수 있어 (Save me now)

상냥한 말투 해맑은 미소 오늘도 날 미치게해 oh baby
두 눈을 감고 두 눈을 떠도 나 어쩜좋아 너만 보여 Sweet my girl

널 생각하다 너만 그리다 하루종일 실수만해 oh baby
니 앞에 서면 늘 작아지는 날 들킬까봐 조바심 나

날 구해줘 사랑에 빠진 날 날 구해줘 너에게 빠진 날 (Save me Save me)
I don`t know but I love you 뛰는 내 심장이 말을했어(들리니)
날 구해줘 사랑에 빠진 날 날 구해줘 너에게 빠진 날 (Save me Save me)
오직 너의 사랑이 나를 마법에서 풀 수 있어 (Save me now)

제발 날 사랑해줘 널 사랑해 babymy love is you

You can save me 제발 날 구해줘
너없이 살수 없는 나인걸
(love me) I can`t live (love me) I can`t live
Um um look at me now 너만 보이는 난걸
Hey girl, My girl, Hey girl, 나 좀 바라봐 My girl 나만 바라봐

사랑해줘 난 너밖에 몰라 사랑해줘 난 너만을 원해 (Love me Love me)
I don`t know but I love you 뛰는 내 심장이 소리쳤어(들리니)
날 구해줘 사랑에 빠진 날 날 구해줘 너에게 빠진 날(Save me Save me)
오직 너의 사랑이 나를 행복하게 할 수 있어(Save me now)

And now I see
That you complete me
And I wanna take this time to say
that I apprecite you
and I thank you
For my love
For you

SHU-I 1st Album Bomb Bomb Bomb download

29. září 2009 v 21:15 | 히나(Hina)

Genre: Pop, Dance Language: Korean
tracklist
01. BOMB BOMB BOMB
02. 구해줘
03. BOMB BOMB BOMB (Instrumental)
04. 구해줘 (Instrumental)

SHU-I

29. září 2009 v 21:10 | 히나(Hina)

SHU-I

-shu-i je nová Korejská "BoyBand" Která debutovala
11.9.2009 s písní "BomB BomB BomB"...
-SHU-I= So Hot Union Of Idols
-Tato 5ti členná Skupina se skládá z:

Leader: In Seok(황인석) /1988.02.19/
as Pretty boy: Hyung Jun(박형준) /1989.01.26/
Main Vocal: Min Ho(박민호) /1989.02.01/
Charisma: Chang Hyun (전창현) /1988.06.09/
Dancer: Jin Seok (박진석) /1991.01.22/

COPY ONLY WITH SOURCE!!!


 
 

Reklama